Другий Універсал Української Центральної Ради, в якому визначається роль Генерального Секретаріату в управлінні державою. 3 липня 1917 р.

-

Другим універсалом УЦР від 3 липня 1917 року створювався Генеральний Секретаріат – "носитель найвищої краєвої влади Временного Правительства на Україні". Фактично йшлося про створення найвищого органу виконавчої влади в Українській автономії, який одночасно представляв Тимчасовий Уряд Росії.