Схема бою під Крутами, що подавалася в праці Аверкія Гончаренка

-