Відозва Української Центральної Ради «До Українського Народу». 22 березня 1917 р.

-